Vi gör våra kunder bättre -
nästa vecka också
!


Backoffice i lösningen lagrar data specifik för respektive butik eller restaurang. Backoffice körs i exakt samma applikation som headoffice, skillnaderna är egentligen endast syfte och använd funktionalitet. Backoffice är för butikerna eller restaurangen och erbjuder ett helt ERP-system tillsammans med funktionalitet för detaljhandel eller restaurang. Samtliga transaktioner från kassorna flödar automatiskt och ingen ytterligare input är nödvändig för att skapa t ex redovisningstransaktioner, lagertransaktioner, värdetransaktioner, momstransaktioner eller kundreskontratransaktioner.

 

Backoffice

Ryggraden i butiken som underlätas av okomplicerade, stabila och effektiva funktioner för hanteringen av varor, lager samt den allmänna driften av butiken.

  • Varuhantering av alla slag
  • Inleveranser
  • Plock
  • Handdatorstöd off- och online
  • Roller
  • Larmfunktioner

 

Tillbaka till:


Lösningen      
Butiken                
Headoffice      
Verksamheten

 


Backoffice

Varuhantering
Det kostar för mycket att ha varor liggande på hyllan. Reducera hyllvärmare genom att reducera antalet varor i butiken tills rätt volym av varor och sortiment erbjuds. Detta är ett tidskrävande och viktigt arbete för en kedja. God kontakt och samarbete med kedjans leverantör bör till för att få ett sortiment som rullar snabbt genom butiken och inte tar upp viktig säljyta. I lösningen finns stöd för att optimera lagernivåerna genom automatiserade återanskaffningsrutiner.

Inleveranser
En av de stora kostnaderna en butik har idag är kostnader får att hålla varor. Det är onödigt att betala för mycket för varorna eller att betala för fel i leveransen. Skaffa dig kontroll över avvikelser i leveransen till din butik.Använd inte en massa tid och pengar på onödigt manuellt arbete.

När en varumottagning genomförs i butik är det detta underlag som utgör grunden för vad som är godkänt och mottaget i butiken. Underlaget kontrolleras med automatik mot en faktura som är skickad av leverantören, endast avvikelser bör kontrolleras manuellt.

Hur god är kvalitén på leveransen från dina leverantörer? Hur ser returerna ut? Hur är det med svinnet? När du skaffar dig en lösning som hjälper dig att få en god översikt över detta och vad som säljs ute i butiken från varje leverantör, sitter du med goda möjligheter till förhandling och kontrollen över utvecklingen av varje enskild leverantör.

Plock
Kundorder respektive butiksorder från centrallager till butik hanteras smidigt genom funktionaliteten för plock

Handdatorstöd
Flytta arbetsuppgifterna från kontoret och ut i butiken. Med en bärbar handterminal kan du vara där kunderna är och samtidigt utföra arbetsuppgifter som priskontroll, lagerstatus, beställningar, svinnregistrering och automatiskt varumottagning, bara för att nämna några.

För kunder som vill betala med mobiltelefon rekommenderar vi SQR från Seamless för vilken Bedege har en färdig integration mot LS Retails kassa. SQR kräver ingen särskild hårdvara i kassan utan endast en QR-kod som fästs på kassan för att identifiera vilken kassa som betalning sker i. Kunden scannar QR-koden med sin telefon (Android, iPhone eller Windows Phone) i vilken en app finns som kommunicerar med banken och auktorisation sker.

Roller
Samtliga kassörer åsätts en roll som ger den specifika kassören de behörigheter som denne är berättigad till. Det går att sätt upp obegränsat antal roller och dessa är mycket flexibla med avseende på vilka begränsningar som kan göras. Det går också bra att sätt behörighetskrav direkt på knapparna i kassan, vilket innebär att när en viss person är inloggad kommer knappen som har begränsats med behörighet att vara gråmarkerad om inloggad kassör inte har rätt att använda knappen. Om man tillfälligt måste aktivera kan knappen kan en person med chefsbehörighet tillfälligt, för engångsanvändning av knappen, släppa spärren.

Larmfunktioner
En förutsättning för en väl fungerande kassafunktion är att den data som finns i kassan är korrekt i form av artiklar, streckkoder, priser och erbjudanden med mera. Den i LS Retail inbyggda funktionen för datautbyte säkrar att funktion finns för att säkerställa korrekt data i kassan samt att transkationer från kassorna kommer till den centrala miljön så som de skall. När det gäller datorer och nätverk blir det ibland fel, vilket kan göra att datauppdateringen inte fungerar som den skall. För att säkra att inga längre perioder av felaktig data i kassorna förekommer har Bedege tagit fram larmfunktioner som varnar om datautbytet skulle ha råkat ut för störningar. Ett mejl skickas till önskad mottagare med information om att problem förekommer samt vilken typ av data som berörs. På detta sätt säkerställer vi en så bekymmersfri kassadrift som möjligt.