Vi gör våra kunder bättre -
nästa vecka också
!


Vi erbjuder ett komplett kassasystem, utbildning och underhåll för butiker. Vårt butiksdatasystem erbjuder många fler funktioner och möjligheter än ett traditionellt kassaregister. Det flexibla och mångsidiga kassasystemet underlättar handlarens vardag samtidigt som det effektiverar hela företagets verksamhet.

 

Butiken

Högt tempo och stora förväntningar ifrån kunder ställer mycket höga krav på kassa när det gäller funktion, tillförlitlighet och simplicitet.

  • Helintegrerad lösning
  • Butiksanpassade kassor
  • Enkelhet
  • Offline eller online kassa
  • Färdiga kortlösningar
  • Merförsäljning
  • Kundklubb
  • Kampanjer
  • Personalplanering


Tillbaka till:


Lösningen             
Backoffice      
Headoffice      
Verksamheten


Butiken

Helintegrerad lösning
LS Retail integrerat med Microsoft Kassa- eller POS-lösningen är kärnan i en effektiv butik och ett viktigt bidrag till lönsam kedjedrift. Många integrationsmöjligheter, driftssäkerhet och moderna gränssnitt gör vardagen enklare för alla. Detta känns snabbt igen ifrån de produkter som omger oss ifrån Microsoft. Med integrerade system blir kassan en central punkt i butiken.
Vi vet att en verksamhet inom detaljhandeln skiljer sig från andra verksamheter. Det räcker inte med ett affärssystem som kan hantera ekonomi, distribution och andra affärsmässiga processer. Det behöver integreras med ett butiksdatasystem som kan hantera kassa, backoffice och lager för att bara nämna en del viktiga delar.

Dynamics NAV stöder även initiativ för att öka din försäljning. Till exempel kan du utforma erbjudanden för att öka köpvilja, ha kundklubbar för att skapa lojalitet eller sälja e-presentkort för att kort och gott öka lönsamheten.
Över 50 000 företag i 80 länder använder Microsoft Dynamics NAV. LS Retail används i över 15 000 butiker med mer än 35 000 kassor.

Butiksanpassade kassor
På kassorna körs kassaapplikationen som är en del av LS Retail. Varje kassa har sin egen databas, men kassadatabasen är inte ett kritiskt datalager. All data i kassan, både konfigurationsdata såväl som affärsprocessdata såsom artiklar, priser, kampanjer etc replikeras till kassan från den centrala miljön, vilken är masterplaceringen för data i allmänhet.
Varje kassa körs på en PC med kringutrustning ansluten, såsom kvittoskrivare, streckkodslösare, kassalåda och om nödvändigt en fiskal kontrollenhet (Clean Cash). Kringutrustningen kommunicerar med kassa m h a OPOS-drivruter, vilket är standardiserade drivrutiner för kassahårdvara.

Enkelhet
Enkelt att använda och underhålla samt en enhetlig driftmiljö tillika ett enhetligt användargränssnitt. Eftersom både omvärlden och verksamheter förändras är LS Retail och Microsoft Dynamics NAV specifikt utvecklade för att kunna anpassas, underhållas och integreras med andra system. Därmed går det exempelvis att integrera systemet med produkter såsom MS Office, MS Outlook och MS Exchange. Den öppna arkitekturen ger möjlighet att mycket kostnads- och tidseffektivt designa grundsystemet och utveckla anpassningar för Er verksamhets behov, utan att avvika från standardplattformen

Offline kassa
Förr eller senare händer det; anslutningen går ner och kassan står still. Det kommer sällan lägligt och innebär stress för både kunder/gäster och personal. Men med en offline kassa i behåller ni lugnet och slipper kassaköer. 
Registrering kan göras även om kommunikationen bryts. Funktionen passar både lokala system där en eller flera kassor ansluts till en server, liksom centrala system där flera olika geografiska enheter har kassor kopplade till en och samma server. Uppdatering mot servern görs automatiskt vid nästa omstart.

Kassan han köras off-line utan att någon koppling mot externa komponenter, dock fungerar inte sådan funktionalitet som kräver koppling mot server eller andra tjänster eller enheter utanför arenans nätverk. Möjligheten säkerställer att försäljning och funktion säkerställs även om avbrott i allmän kommunikation skulle inträffa.

Färdiga kortlösningar
Enligt en undersökning från HUI, Handelns Utrednings Institut, betalar nästan 70 % av alla kunder med kort. För att butiken ska nå sin maximala säljpotential krävs en väl fungerande, och säker, kortterminal.Xenta kortterminal är kostnadseffektiv, snabb och säker. Den har allt som behövs och lite till – med sin ergonomiska design, kraftfulla teknik och många andra viktiga fördelar. Xenta Kortterminal ger minimala transaktionskostnader och snabbt kundflöde i kassan. Allt för att du ska få en snabb och bekymmersfri kortterminal i butiken.

Terminalen kommunicerar direkt med inlösande bank, vilket gör att det inte blir några extra kostnader för insamling.
Försäljningen på kort automatkonteras på samma sätt som alla andra betalningsmedel. På så sätt blir redovisningen effektiv.
Med Xenta får du ett snabbt kundflöde i kassan. Kunden kan ange sin PIN-kod så snart säljaren registrerat den första varan. Lösningen klarar högt uppställda säkerhetskrav då den är förberedd för EMV (läsning av chipkort
och verifiering med PIN-kod) samt säkerhetsstandarden PCI-DSS då inga kortnummer sparas
i kassan. Lösningen är inlösarneutral. Den har stöd för inlösande banker anslutna till BABS eller CEKAB

Merförsäljning
Enkla och  bra verktyg skapar kunddialog och merförsäljningEn servicestation skall nyttjas till att driva försäljning och utöka kundservicen. Med vår användarvänliga modul Servicedesk blir många uppgifter enklare att hantera som beställningar, lagerfrågor, orderuppföljning, reklamationer, garantier, försäkringar och naturligtvis merförsäljning.

För att få kunden att köpa mera varor finns fina funktioner som uppmärksammar kassören på att sälja flera produkter som passar till de som kunden redan köpt.

LS Retail integrerat med Microsoft Dynamics NAV stöder även initiativ för att öka din försäljning. Till exempel kan du utforma erbjudanden för att öka köpvilja, ha kundklubbar för att skapa lojalitet eller sälja e-presentkort för att kort och gott öka lönsamheten.

 

Kundklubb

I LS Retail finns avancerat stöd för kundklubb, välj att använda den enkelt eller utnyttja den till fullo med alla delar. Det går fint att en eller flera klubbar till olika syften, Varje klubb kan innehålla olika nivåer om man så vill, t ex en gradering i medlemmarna utifrån hur mycket det har handlat; brons, silver och guld t ex.

Kunderna kan samla poäng på olika sätt, specifika varor kan ge särskilt antal poäng eller enklare ett visst antal poäng per krona som man handlar för. Skulle man vilja styra kunden att betala på visst sätt kan man ge kunderna extra poäng när de använder ett visst betalningsmedel. Poängen kan sedan utnyttjas som betalningsmedel eller rabatt.

Sparar man uppgifter om kunden, i stället för att bara ge kunden ett nummer, kan statistiken användas för att göra riktade utskick.

 

Kampanjer

Ett brett kampanjstöd finns tillgänglig i systemet med allt från paketförsäljning och rabatterbjudanden till avancerade Mix & Max-erbjudanden. Hur kampanjerna skall fungera, vilka rabatter som gäller, om ett särskilt belopp skall trigga kampanjen bestämmer ni själva. Kankse vill ni att en viss vara skall rabatteras på onsdagar mellan kl 14 och 15, då fixar ni enkelt med några knapptryck.

Personalplanering

I butikerna har man ofta många anställda för att täcka in öppettider från tidig morgon till sen kväll 7 dagar i veckan. LS Retails fina personalplanering hjälper dig att skapa skift och planera hur personalen skall jobba. Självklart registerar personalen sin ankomst och när de går hem i systemet så att du får koll på närvaron.

När det är dags för löneutbetalning går det bra att föra över informationen från personalplaneringsmodulen till lönesystemet.