När helheten styr ditt affärstänk

Butikskedjor ställer höga krav på att hitta system som är enkla att administrera och som samtidigt ger en god överblick över rutiner och processer. Bedege hjälper er att bygga rätt stöd för att matcha ambitioner och leda branschens utveckling. Med kombinationen Microsoft Dynamics NAV och LS Retail etablerar ni en kommunicerande enhet där butiker och kontor, med för dessa nödvändig information samexisterar på ett tydligt vis. Bedege finns vid er sida för att bygga hållbara rutiner kring rapportering, distribution, kampanjhantering och andra vardagliga sysslor.
Tillsammans med er producerar vi en enhetlig miljö som ger användarna förutsättningar att fokusera på sin roll. Lösningarna anpassas enkelt efter behov i öppen källkod.

Oberoende system skapar frihet

Med LS Retail.net får våra kunder större utrymme för förändringar. Marknadens olika affärssystem kan fasas in via systemet som ger frihet att välja och ändra efter behag. Eller kanske ser ni en öppning att köpa mjukvara som tjänst istället, direkt via Internet? På det sättet gör ni er fria från stora investeringar och låter uteslutande funktion diktera ramen för inköp.

Vi jobbar med ledande produkter från Microsoft, LS Retail, Toshiba och IBM och har byggt upp en unik logistik och
fjärruppkopplingsfunktion för att kostnadseffektivt kunna hjälpa våra kunder med support och service. Bedege möter branschers behov av olika funktioner

Vi lägger möda på att förvalta och utveckla vår branschkännedom. Många av våra medarbetare har branschspecifik erfarenhet som de gärna delar med sig av. För olika affärssegment bygger vi kontinuerligt adekvata funktioner. Det gäller till exempel möbler, konfektion, böcker och dagligvaror.
Detaljhandeln har generellt sett starka önskemål om att ordna strukturerad återanskaffning. Via LS Retail erbjuds olika ingångar för att möta krav på bestämda beställningspunkter, koppling till faktisk historisk försäljning eller återanskaffning av samma kvantiter som försålts.

Kunskap är mervärt mer än guld

För oss är det viktigt att vara väl pålästa. Vi har tillägnat oss ingående färdigheter inom våra tjänster/produkter liksom de branscher vi arbetar mot. Det innebär att vi kan arbeta nära våra kunder med djup förståelse för verksamhetens behov och möjliga potential. Våra kunder tilldelas en förvaltningsansvarig; er dedikerade kontaktperson som fungerar som bollplank, innovatör och projektledare. Den här personen stödjer er kontinuerliga
utveckling och samarbetar med kundspecialisten som är teknisk samordnare för er systemlösning. På det sättet har vi en bemanning som konstant står på tå inför de förändringar som behöver göras.

Bedege plockar ihop optimala system för varje kunds behov. Lösningarna utgör en plattform för våra kunder att fortsätta bygga sina verksamhetsprocesser på. Vårt flexibla erbjudande gör det möjligt att välja rätt oberoende av vilket affärssystem ni arbetar med. Kundnytta ska levereras oavsett om ni definierar er som litet, stort eller medelstort företag.

Vår drivkraft är att förse våra kunder med en infrastruktur som tryggar vardagen och konsekvent förnyar sig mot framtida önskemål, förutsättningar i omvärlden och tekniskt utveckling.