Vi gör våra kunder bättre -
nästa vecka också
!


LS Retail erbjuder en omfattande företagslösning som förbättrar effektiviteten och är bekvämlighet för hela personalen.
Effektiva, moderna handlare behöver effektiva, strukturerade lösningar. Dagarna då man satte ihop mängder av vertikala applikationer är över. En enda, integrerad, modulär, företagsomspännande applikation är det optimala valet, med gemensamma data genom hela organisationen från POS till huvudkontoret (Headoffice). Bedeges lösningar är tillförlitliga och erbjuder en stabilitet och snabbhet. Vi har sparat handlarna stora summor på grund av skalbarheten i systemet och den tvärgående Backoffice-anslutningen.


Headoffice

Komplett kontroll på strategisknivå, med kampanjer, logistik, kundlojalitet och annan finansiellstyrning.

 • Artikelmaster - optimal styrning
 • Dynamisk datadistribution
 • Kampanjer - gränslösa upplägg
 • Artikelimport
 • Kundklubb
 • Replenishment - påfyllnadsfunktionen


 • Tillbaka till:

  Lösningen      
  Butiken          
  Backoffice         
  VerksamhetenHeadoffice

Artikelmaster
Rätt varor i butiken vid varje tillfälle är avgörande för att lyckas och det gäller för kedjan att arbeta aktivt med artikelvård och sortimentsstyrning. Det är många kedjor i dag som reducerar antal varor och satsar på ett fast sortiment i kombination med att butikerna kan välja att komplettera från ett valfritt sortiment.

En artikelmaster som servar dina samtliga butiker med korrekt artikeldata oavsett om företaget äger alla butiker själva eller om det är franchisebutiker hanteras det fint i en artikelmaster. Här sparas samtliga artiklar, varianter och priser oavsett om det är samma eller olika i de olika butikerna.

Dynamisk datadistribution
Det är vanligt att man vill ha olika data i olika butiker. Det kan bero på att man har olika sortiment i de olika butikerna eller att man p g a konkurrenssituationen har olika priser i olika butiker. Man kanske vill ha en kampanj specifikt i en butik under en viss period för att det passar just där.

Detta löser man med det inbyggda stödet för datadistribution. Med butiksgrupper och hierarkier sätter du hur du vill att din data skall distributeras till dina olika butiker.

Kampanjer - gränslösa upplägg
Välj ut en grupp varor som ska ha ett reducerat pris under en tidsperiod. Används ofta tillsammans med annonsering eller direktreklam.
Priserbjudande, vilket är en tillfällig prissänkning, men som inte redovisas som en rabatt, varken för kunden eller för personalen. Specifikt pris eller procentuell reduktion.
Rabatterbjudande, hanteras som ett priserbjudande men det visas för kunden och personalen att en rabatt erhållits.
Mix & match, kombinationserbjudande där man avancerat kan sätta olika kombinationer av artiklar eller grupper av artiklar för att initiera en rabatt. Ett vanligt exempel är köp tre betala för två, men det kan vara alla former av kombinationer.

Prisreduktionerna kan triggas på olika sätt:
Enkelt genom de i den periodiska rabatten ingående artiklarna eller grupper av artiklar
Kunden köper för ett specifikt belopp, t ex minst 2.000 kronor.
Kunden tillhör en viss kundgrupp
Kunden är medlem av ett visst lojalitetsprogram
En specifik prisgrupp är aktuell på det specifika försäljningsstället.
Det finns många sätt att ge kunderna bra information om aktuella erbjudanden och kampanjer. Butiken lever inte av att ge rabatter, därför är det viktigt att ha kontroll på användningen och mäta effekterna. Våra lösningar stödjer dessa processer.

Kedjecentraliserad hantering av presentkort är enklare och säkrare. Kortet säljs i kassan och kan fyllas på och användas i alla butikerna i kedjan. Detta kontrolleras i realtid mot en central databas och konteringen mellan butikerna sker automatiskt.

Artikelimport
Får du ofta artikelinformation från dina leverantörer? Måste du ofta lägga upp nya artikalr i registret? För att förenkla detta arbete finns i LS Retail en flexibel artikelimportfunktion som hjälper dig.

Du kan ställa in för varje leverantör vad som skall gälla. Koppla leverantörens artikelgruppering till den ni använder i ert företag. Använda prispunkter för att hantera er prissättning, t ex vill ni att alla priser skall sluta på 29, 49 och 99, det löser ni i artikelimporten.

Om leverantörerna skickar prisuppdateringar, oavsett om det är era inköpspriser eller rekommenderade försäljningspriser hanteras detta i artikelimportfunktionen.

Kundklubb
LS Retail erbjuder lojalitetsfunktionalitet som gör att kassan kan utfärda bonuspoäng kopplat till en specific kund vid försäljning i kassan. Kunden kan därefter använda lojalitetspoäng som betalning. Lojalitetspoäng kan exporteras till ett tredjepartssystem eller lagras i LS Retail-databasen. I LS Retail kan poäng lagras per kortnummer eller per en specifik person. Utfärdande av poäng kan göras baserat på varierande faktorer som t ex artikel, produktgrupp eller kategori. Grunden kan också vara specifika kampanjer eller rabatterbjudanden. Beräkning kan också göras baserat på det totala beloppet för en transaktion eller specifikt betalningsmedel. Flera parallella samtidiga lojalitetsplaner stöds av lösningen.

Företagetsmedlemmar läggs in i lojalitetsregistret och en eller flera medlemsscheman upprättas för respektive butik eller butiksområde beroende på vilka förmåner som skall gälla. I de fall butiken har en lokal gradering av sina medlemmars förmåner görs detta genom multipla scheman för respektive butiksområde.

Kampanjer kan sättas upp så de endast är giltiga för kunder i en specifik lojalitetsplan, varför rabatter, mix & match eller andra erbjudanden endast triggas för kunder i en specifik lojalitetsplan.
De insamlande poängen kan användas för en speciell rabatt, rabattkupong eller som betalningsmedel där tillgängliga poäng omvandlas till kontanter till en fördefinierad växelkurs. Växelkursen kan variera mellan olika lojalitetsplaner.

Replenishment - påfyllnad
Automatiserar rutinerna för beställning och reducera lager i butiken Beställa varor är tidskrävande och olönsamt i förhållande till att få ett generarat beställningsförslag. Många kedjor har idag automatiserad beställning på varor som är viktiga och inte får ta slut i butiken. Manuell beställning av varor sker ofta efter vad man tror säljer bäst och vad som säljer sämst. Det blir ofta fel på detta sätt och det tar inte lång tid för butiken att se ut som ett lager. För att undvika detta kan automatik läggas in i beställningarna och tiden kan istället läggas på fokusvarorna. Med enkla grepp är det enkelt att fokusera på dessa varor, enskilda varor överförs till/från andra butiker som säljer bra.
Automatisering och effektivisering av inköp, varumottag och lagerstyrning ger stora vinster. Lösningen genererar automatiska orderförslag baserat på försäljning, historik och säsong. Ordrarna kan skickas centralt till leverantören medan butikerna behåller möjligheten att godkänna och korrigera.

Rätt varor i butiken vid varje tillfälle är avgörande för att lyckas och det gäller för kedjan att arbeta aktivt med artikelvård och sortimentsstyrning. Det är många kedjor i dag som reducerar antal varor och satsar på ett fast sortiment i kombination med att butikerna kan välja att komplettera från ett valfritt sortiment.

Det kostar för mycket att ha varor liggande på hyllan. Reducera hyllvärjare genom att reducera antalet varor i butiken tills rätt varor är det sortiment som erbjuds. Detta är ett tidskrävande och viktigt arbete för en kedja. God kontakt och samarbete med kedjans leverantör bör till för att få ett sortiment som rullar snabbt genom butiken och inte tar upp viktig säljyta.