Kundrelation

Vi finns för att våra kunder finns. Bedege lever för sina kunder och vill inget annat än att ha goda och långsiktiga relationer genom att arbeta affärsmässigt, professionellt och engagerat. Det är det som skapar hållbarhet för båda parter.

Läs mer...

Vi gör våra kunder bättre
– nästa vecka också

1 Affärsmässighet
Alla affärer där båda parterna är nöjda är en bra affär. Oavsett om det handlar om en komplett butiksdatalösning eller en enklare affär på en marknadsplats utomlands. Det är det som kallas för en "win - win". För Bedege är det av allra yttersta vikt att kunden känner just att vi gör bra affärer ihop.
2 Ärlighet
Bedege arbetar med inte bara oerhört komplexa system, vilket butiksdata är utan även med för kunden direkt livsviktiga delar i sin verksamhet. Därför är det av allra yttersta vikt att ha en god dialog för att möta förväntningar på ett uppriktigt sätt.
3 Professionalism
Vi är stolta yrkespersoner i ett anrikt företag. Därför ska vi uppträda och göra seriösa leveranser vilka grundas i ett gott analysarbete och byggas på kompetens, erfarenhet och kreativt arbete. Tydligt satta förväntningar och rätt saker i rätt tid är ett absolut minimum för Bedege.
4 Engagemang
Vi säljer ingen engångsprodukt, tvärtom; er affär med oss är bara början på en lång gemensam resa där vi ska växa tillsammans genom utmaningar och framgång. Därför kommer Bedege att vara engagerat i vårt samarbete en långtid framöver.

Att vara kund hos Bedege innebär att vi vill bygga hela vår organisation kring dig. Här ovan belyser vi flera framgångsfaktorer för vårt partnerskap och du kan läsa mer om under ”Om Oss” och ”Kund hos Bedege”. Vi arbetar redan idag med många ledande detaljhandels- och restaurangkedjor genom att effektivisera driften och öka lönsamheten.
Här nedan är några av de kunder i olika branscher vi arbetar med idag,klicka på en logga för att läsa mer om just denna kund och vårt samarbete:

Vill du veta mer är det bara att kontakata oss!