Support 06:00-22:00 alla dagar om året!

Förvaltningstjänsten ger kunden en säker och kostnadseffektiv drift utan tunga investeringar i datahallar, infrastruktur och personal. Dessutom med en flexibilitet som innebär snabbare och säkrare  anpassning vid förändrade behov.Systemförvaltning
och förvaltningsprocessen


En bra IT-lösning har en naturlig flexibilitet som gör att det går att utveckla den kontinuerligt i samstämmighet med kundens kärnverksamhet. Därför ter sig systemförvaltning och vidareutveckling, funktionell och teknisk systemförvaltning, som en allt viktigare del i affärsverksamheten. Vidareutvecklingen sker hela tiden stegvis i symbios med kundens egen verksamhetsutveckling. På så sätt kan nyheter i tekniken på bästa sätt skapa nytta för kunden.

Vid avslutande av utvecklingsprojekt och efter det att beställaren godkänt leveransen så överlämnas lösningen eller IT-systemet till förvaltningsorganisation. Förvaltningen består av två olika, oftast separerade, delar som benämns funktionell systemförvaltning och teknisk systemförvaltning.
Funktionell förvaltning är ett begrepp som innefattar alla aktiviteter som görs för att säkerställa att lösningen, IT-systemet eller det verksamhetsområde lösningen är byggd för, tillhandahåller de funktioner som behörig beställare har beställt. I funktionell förvaltning ingår också att se till att systemet fungerar enligt avtalad specifikation avseende:

  • • Funktionsunderhåll, både hård och mjukvara.
  • • Övervakning
  • • Användarstöd inklusive jourtelefon.
  • • Funktionell vidareutveckling inom förvaltningsramen/plan.

• Funktionell förvaltning innebär oftast att förvaltningsorganisationen fungerar som rådgivare till beställare och kravställare hos kunden.

Teknisk förvaltning är ett begrepp som innefattar alla direkta fysiska ingrepp i lösningens hård- och mjukvara för att säkerställa funktion och prestanda. Hit hör också framställning av teknisk dokumentation, teknikstöd och rapportering.

1’st line support utgör första kontaktpunkt vilket gör att hela kundens organisation har en i förväg bestämd och etablerad kontaktväg. Förvaltningen hanterar felanmälningar enligt nedan samt i förekommande fall vidarebefordring av ärenden till annan leverantör. Under tider på dygnet när Förvaltningen inte är bemannad kan ärendeanmälan naturligtvis göras via e-post dygnet runt alla dagar.

Bedege använder ett ärendehanteringssystem vilket kundens huvudsakliga kontaktpersoner ges tillgång till för att själv kunna registrera nya ärenden, följa pågående ärendens utveckling samt titta i avslutade ärenden. Vid kontakt erhåller den som anmäler en incident ett ärendekvitto via e-post eller muntligen per telefon. Under pågående arbete med ett ärende uppdateras det löpande ärendet i ärendesystemet. Vidare använder förvaltningen flera system som ett komplett telefonisystem, system för inventariehantering, logistik samt övervakning.

Hemligheten

Systemstöd, infrastruktur och processer i all ära, men högst värdesätter vi trots allt våra medarbetares kunskap, kompetens, vilja och engagemang. Totalt är vi ett 15-tal medarbetare inom Bedege som arbetar dedikerat med drift, support och underhåll, alla med en hängivenhet för att alltid leverera högkvalitativa och prisvärda tjänster till våra kunder. Nästan dygnet runt, årets alla dagar.

Samtliga Bedeges medarbetare har en gedigen erfarenhet av systemlösningar i allmänhet och detaljhandelslösningar i synnerhet. Genomsnittlig arbetslivserfarenhet inom Microsoft Dynamics NAV/LS Retail, systemlösningar och detaljhandel uppgår inom support/teknik till drygt 6 år. En stor del av personalen har även erfarenhet från detaljhandelsföretag i butik.
Vår 3’d line har en genomsnittlig arbetslivserfarenhet inom Microsoft Dynamics NAV/LS Retail, systemlösningar samt detaljhandeln uppgående till drygt 14 år.
Förvaltningsorganisationen har för intention att ha samtliga medarbetare i supporten certifierad i Dynamics NAV Financials.

Bedege har sedan företaget startades 1985 arbetat med kunder inom detaljhandeln. Sedan 1998 har företaget arbetat med Navision, nuvarande Microsoft Dynamics NAV, och LS Retail. Vi har genom åren haft en förhållandevis låg personalomsättning och en stor del av våra medarbetare har arbetat hos företaget i många år. Genomsnittlig anställningstid i företaget är 7 år. Av företagets ca 40 anställda har över en tredjedel arbetat 7 år eller mer vilket också är den genomsnittliga anställningstiden hos oss trots de senaste årens stora rekryteringar.