Styrkan skapas från insidan

En stark ledning och företagsstruktur fyller uppenbart en viktig funktion i en organisation. En väl fungerande organisation kan påverka ett företag mycket positivt, likväl som en dåligt fungerande sådan kan påverka verksamheten negativt.  Ledningsgruppen på Bedege arbetar som ett lag. Vi sätter gemensamma mål och tar gemensamma beslut i olika frågor. Även om den verkställande direktören har detta yttersta ansvar så tas ändå besluten i en anda av gemensam diskussion och gemensamt beslutsfattande.

En av de viktigaste utgångspunkterna för en ledningsgrupp är att sätta upp tydliga strategiska mål, både på kort och långsikt för att skapa en riktning för Bedege. Här sätter vi upp spelreglerna, klargöra riktlinjer för det gemensamma arbetet, hur vi ska förhålla oss till varandra och våra kunder.

Oavsett syfte, mål och riktlinjer är det ytterst viktigt att skapa utrymmen för att ge varandra feedback i en verksamhet. Utvecklande, rak och omtänksam feedback som för verksamheten och organisationen framåt.

.

 

Bedege organisation