Samarbete när det är som bäst...

Fundamentet i Bedeges affärsmodell är vårt samarbete med pålitliga och innovativa partners som är marknadsledande inom sina områden. Vi lägger särskilt stor vikt vid att de har kompetensen, drivkraften och resurserna för att infria våra kunders höga krav. Det är lika viktigt att ha en bra partner som vid enstaka uppdrag liksom vid mer långvariga projekt.

Bedege vill ha ett nära samarbete med dem och att vara certifierade hos våra partners och en mycket god relation med slutkunderna. Att vara certifierad partner innebär att representera hela eller en del av deras produktutbud. Som partner säljer, anpassar, implementerar, verksamhets utvecklar, utbildar och tillhandahåller förvaltining till vår slutkund. Mervärdet för slutkunden av denna rollfördelning mellan våra partners och oss är att vi är insatt i kundens verksamhet och bransch och således väl lämpad att se potentiella värdeskapande verksamhetsförändringar med våra partners produkter som stöd. Vi ser att de kan stödja oss i vår tillväxt på marknaden.

Nedan ser du några av våra viktigaste partners.