Utveckling - säkra steg till hög kvalitet alla dagar om året

Projektmetodik Bedege

Bedeges utvecklingsarbete är en del av erbjudandet i det helhetsåtagande som Bedege erbjuder marknaden och är en central del inom såväl nyutveckling och som en del av en aktiv förvaltning för befintliga lösningar.

   Skräddarsydd projektmodell för utveckling av affärssystem och Microsoft Dynamics produkter
   Flexibla rutiner för hantering av stora projekt såväl som mindre uppdrag
   Certifierade konsulter fast anställda inom alla relevanta områden:
  •              • Verksamhetskonsulter
                • Utvecklare
                • Projektledare
                • Arkitekter

 •    Stöd från Microsoft och LS Retail i from av partnerprogram


Allmänt

Filosofin i Bedeges utvecklingsarbete baseras på lyhördhet, professionalism och personlig återkoppling. För varje kund finns en utsedd person som har till uppgift att koordinera alla kundens aktiviteter kallad kundansvarig. Denne person kan kunden alltid vända sig till för frågor som gäller samtliga Bedeges åtaganden, allt från supportfrågor till nyutveckling. Den kundansvarige för varje kund har till sin hjälp en utpekad person från dels affärsområde Förvaltning och dels från affärsområde Konsult som har som uppgift att ta tillvara kundens intressen utifrån varje aspekt. Projekt och uppdrag initieras via kundansvariga eller nysäljare som i samråd med kund kickar igång processen inom Bedege för att uppfylla kundens affärsmål.

Samtliga projekt och uppdrag har en utsedd projektledare. Vid mindre uppdrag agerar respektive kundansvarig som projektledare. Vid större projekt utses en separat projektledare och då agerar den kundansvarige som styrgruppsmedlem för projektet. Projekten bemannas från affärsområde Konsult med relevanta kompetenser som utses för varje utvecklingsaktivitet. Grundprincipen Bedege utgår ifrån är att minst två personer skall vara delaktiga i varje uppdrag eller projekt för att få fördelen av att olika resurser utför programmering/konfigurering respektive testning.

Vid projektavslut sker dels leverans/driftsättning med kund samt även ett överlämnande till Bedeges förvaltningsorganisation. Överlämningen till förvaltningen är en viktigt del för att även efter genomfört projekt kunna underhålla den levererade produkten i from av support, service och vidareutveckling. Bedege har sedan många år ett nära samarbete med Microsoft och LS Retail, bland annat i from av att vara den utsedda partners som översätter LS Retails produkter till svenska. Partnerskapet ger även tillgång till Microsofts såväl som LS Retails resurser i from av support och produktutveckling. Bedege har erfarenhet från utveckling av integrationer mot olika stödsystem såsom bank och kreditkort inlösare, web handelslösningar och handdatorlösningar.

Metodik

Bedege använder en för affärssystem skräddarsydd metodik kallad Sure Step, framtagen av Microsoft för utveckling av Microsoft Dynamics produkter.

Sure Step ger ett strukturerat tillvägagångssätt med stort stöd för de roller och aktiviteter som ingår i ett projekt. Sure Step ger även verktygsstöd med ett stort antal flödesdiagram och mallar för projektets olika faser. Sure Stepmetodiken delar upp utvecklings i olika faser: diagnostik, analys, design, utveckling, driftsättning samt slutligen drift. Dessa faser anpassas utifrån projektets storlek och typ och hanterar såväl agila som traditionella implementationstekniker. Metodiken delar in projekt i dessa huvudsakliga varianter: Standard, enterprise, rapid, agile och slutligen upgrade och utifrån dessa varianter anpassar sig sedan metodiken i omfattning och komplexitet.

Beskrivning: Surestep-bar.png

Huvudsakliga aktiviteter per fas:

Diagnostikfasen

             • Finner rätt lösning för kundens önskemål
             • Skapar övergripande förståelse för projektets omfattning och krav på en övergripande nivå
             • Tar fram projektplan och förslag på lösningsleverans

Analysfasen

             • Officiell start för av implementation i projektet
             • Spikar de funktionella kraven
             • Genomför en så kallad Fit Gap Analys som identifierar vilka delar som kräver anpassning i form av                programmering respektive vilka delar som lösas enbart med konfigurering

Designfasen

             • Beskriver hur affärskraven skall implementeras
             • Konfigurerar även de standardlösningar som är applicerabara för projektet
             • Beskriver hur migrering av data skall hanteras

Utvecklingsfasen

             • Implementerar och testar hela omfattningen av projektet, eventuell pilotdrift
             • Slutlig konfigurering för driftsättning
             • Alla förberedelser för data migrering klara

Driftsättningsfasen

             • Kundacceptanstest genomförs och godkännes
             • Slutlig datamigrering genomförs
             • Driftsättning

Driftfasen

             • Överlämning till förvaltning
             • Initialt driftstöd
             • Projektavslut

Med Sure Step som grund säkerställer Bedege en leverans med hög kvalitet för alla typer av projekt.