Vi gör våra kunder bättre -
nästa vecka också
!


Bedege är ett komplett IT-företag med försäljning, implementation och förvaltning specialiserade inom detaljhandel. Vi säljer och implementerar ERP- och POS-mjukvara för svenska och Internationella detaljhandelskedjor tillsammans med avancerad service, support och konsultation.

Bedeges personal är sammansatt och olika kompetenser och roller med syfte att kunna erbjuda våra kunder stöd i samtliga delar avseende våra systemleveranser, förvaltning samt affärsprocesser.

Bedeges ledning karaktäriseras nu av starkt ledarskap med närhet till verksamheten men också med focus på att upprätthålla och genomföra företagets valda strategi. Vi sätter våra kunders framgång främst eftersom vår egen framgång förutsätter framgångsrika kunder.

Hela verksamheten

Konkurrensen är stentuff och marginalerna är lövtunna, därför är säkra och effektiva system av allra yttersta vikt.

 • Helhet i både åtagande och lösning
 • "Cost of ownership"
 • Internationellt prövad
 • Oberoende
 • Lättillgänglig information - rapporter
 • Integration med Microsoftprodukter
 
Tillbaka till:

Lösningen      
Butiken          
Backoffice      
Headoffice      
 

 


Vårt erbjudande

Helhet i både åtagande och lösning
Den av Bedege föreslagna lösningen är baserad på ERP-systemet från Microsoft tillsammans med den helintegrerade kassalösningen LS Retail, en världsomspännande restaurang- och detaljhandelslösning. Systemet innebär en totallösningen omfattande ERP med:

 • Ekonomi
 • Försäljning och marknadsföring
 • Inköp
 • Lager och distribution
 • Backoffice
 • Kassa
 • Restaurang

Lösningen omfattar en testad och verifierad restaurang- och detaljhandelslösning med en snabb och effektiv konttokortshantering samt höghastighetsåtkomst till centrala register..
Bedege är med detta sagt säkra på att kunna erbjuda en lösning med ett modernt POS-system med avancerat stöd för flexibel prishantering, restaurang och lagerkontroll med återanskaffning både från externa parter och från interna källor. Detta uppbackat med en modern ERP-lösning som i standard är såväl sömlöst integrerarad med kassa såväl som erbjuder moderna och effektiva affärsprocesser både på backofficenivå och på headofficenivå.  
Systemet är väl anpassat för att hantera komplexa strukturer med olika typer av parallella behov avseende olika typer av enheter. Till detta med stöd för både lokala och centrala rapporter samt differentierade priser beträffande plats, tid och dag.

Vår personal har lång erfarenhet av både ERP- och detaljhandelslösningar i allmänhet POS i synnerhet.
Det unika i vårt lösningsförslag är inte mjukvarulösningen i sig utan vårt totala förvaltningsåtagande. Systemlösningen innehåller ett flertal konfigurationer som skall tillgodose behoven vid olika typer av försäljning och Bedege tar ansvar för att systemet är anpassat för just detta av kedjans specifikt uppsatta ändamål.

Cost of ownership
Beslutsfattare måste ofta göra tunga beslut beträffande inköp. När du gör det, se till att du tittar på den totala ägandekostnaden, inte bara inköpspriset.
”Total Cost of Ownership”, vanligtvis förkortat TCO, är en beräkning för att hjälpa beslutsfattare att göra mer informerade ekonomiska beslut. Snarare än att bara titta på inköpspriset för ett objekt ser TCO till hela kostnaden från inköp till skrotning. Den lägger till den ursprungliga andra kostnader som kan förväntas under produktens livslängd, som service, reparation och försäkring. TCO liknar kostnads-nyttoanalys.

Internationellt prövad
LS Retail-lösningen är översatt till 33 språk och distribueras via ett globalt partnernätverk världen över med mer än 120 certifierade partners i mer än 60 länder. Lösningen är installerad hos mer än 1.200 företag och finns i mer än 40.000 butiker och mer än 90.000 kassor Det är en integrerad lösning som erbjuder det djup och den bredd som krävs, utan att kräva att man bygger, hanterar och underhåller flera applikationer och gränssnitt. Eftersom LS Retail bygger på Microsoft Dynamics NAV använder kassan, butikskontoret och huvudkontoret alla samma applikation. Detta gör det möjligt att följa individuella transaktioner från kassan till bokföringen.

LS Retail har sålts till 132 länder, översatt till 33 språk och distribueras via ett partnernätverk med ca 120 certifierade partners i mer än 50 länder. LS Retail används av mer än 1400 företag med 26,000 butiker, arbetar cirka 51,000 POS-terminaler över hela världen.

Oberoende
Oberoende system skapar frihet. Systemet är byggt på öppen källkod vilket gör att
det är helt leverantörsoberoende Med LS Retail får kunder hos Bedege större utrymme för förändringar. Marknadens olika affärssystem kan fasas in via systemet som ger frihet att välja och ändra efter behag. Eller kanske ser ni en öppning att köpa mjukvara som tjänst istället, direkt via Internet? På det sättet gör ni er fria från stora investeringar och låter uteslutande funktion diktera ramen för inköp.

Lättillgänglig information - rapporter
MS Dynamics NAV med LS Retail erbjuder ett antal rapporter, vanligen krävs dock några mindre modifieringar på några rapporter för att exakt passa de kundunika behov som finns. Grundstöd med några hundra rapporter är dock i de flesta fall väl tillfyllest.
Rapporter i HO kan tas fram direkt ur HO-systemet i de fall användaren önskar någon form av ad-hoc-rapporter. För att ta fram specifika anpassade rapporter används företrädesvis den lösning som används i befintligt datawarehouse kompletterat med data från den nya lösningen.
BO-rapporter med kassadata tas inte fram direkt i kassan eftersom samtliga transaktioner från kassan lagras i den centrala miljön. Rapporter processas på den plats där data är lagrat. Stationsspecifika rapporter med lokal stationsdata tas fram i BO. Dessa rapporter hanteras enkelt av de lokala användarna på respektive station.

LS Hospitality erbjuder omfattande rapporteringsfunktioner. Rapportering kan göras på flera olika sätt, och kan bygga på tre nivåer:
Transaktionsnivå: De transaktioner som genereras av POS ger den mest detaljerade nivån. På denna nivå är det möjligt att analysera innehållet i de enskilda kvittona.
Statistik nivå: Systemet kan generera statistiska data baserat på POS-terminalen, personal, betalning och posten försäljning. Frekvensen och detaljer om hur denna statistik genereras kan konfigureras. Dessa data ger en god överblick av hur enskilda tjänstemän eller POS, och kan användas för att analysera försäljningen per timme i restaurangen.
Försäljning historia: Baserat på lager och finans poster genereras i slutet av dagen rutin. Dessa data är oftast genereras en gång per dag och ger inte mycket detalj men kan vara användbart för långsiktig analys.
Baserat på dessa tre nivåer har rapportering ett antal alternativ, både i form av online-analys eller i form av rapporter. Både rapportering och online-analyser ger stöd för NAV-specifika funktioner som filter och flödesfilter, så att användaren kan välja dagar, veckor, månader, kvartal eller år som rapporten bör baseras på. Anpassad datum filtrering stöds också.

Integration med Microsoftsprodukter
Eftersom både omvärlden och verksamheter förändras är LS Retail och Microsoft Dynamics NAV specifikt utvecklade för att kunna anpassas, underhållas och integreras med andra system. Därmed går det exempelvis att integrera systemet med produkter såsom MS Office, MS Outlook och MS Exchange. Den öppna arkitekturen ger möjlighet att mycket kostnads- och tidseffektivt designa grundsystemet och utveckla anpassningar för Er verksamhets behov, utan att avvika från standardplattformen.

Oberoende system skapar frihet
Med LS Retail.net får kunder hos Bedege större utrymme för förändringar. Marknadens olika affärssystem kan fasas in via systemet som ger frihet att välja och ändra efter behag. Eller kanske ser ni en öppning att köpa mjukvara som tjänst istället, direkt via Internet? På det sättet gör ni er fria från stora investeringar och låter uteslutande funktion diktera ramen för inköp.