Var de mest kreativa lösningarna skapas

Bedege är ett komplett IT-bolag. Vi säljer, implementerar och förvaltar affärs- och butiksdatasystem och har traditionellt haft en vertikal inriktning på detalj och restaurangbranschen. Anledningen är helt enkelt att det var inom detaljhandeln vi började för många år sedan. Men idag har kunder i de flesta segment då det gäller affärssystem som till exempel inom logistik och bostadsbolag. Samtidigt som vi idag kan med skryta med, såväl svenska som utländska, kända varumärken.

Vi har en vältrimmad organisation med handplockade och certifierade verksamhetskonsulter, utvecklare, supporttekniker, service personal och projektledare – alla med erfarenhet från detaljhandeln. Bolaget grundas redan 1985 och har sedan dess varit med hela tiden. Idag ingår Bedege med stolthet i den stabila OK-koncernen. 
I dag arbetar det strax under 40 personer i bolaget med en omsättning på runt 45 miljoner. Vi har vårt huvudkontor i Norrtull men är rikstäckande och fäljer våra kunder över landets gränser. Naturligtvis är vi Microsoft Dynamics Partner och även har den hedrande uppgiften att vara den svenska huvudpartner för LS Retail som är vår viktigaste samarbetspartner när det gäller kassalösning.

Bedege AB startade 1985 i lokaler i Solna. Inriktningen var då, liksom nu, detaljhandel. Som distributör såldes kassautrustning till butikskedjor inom fack- och dagligvaruhandel. 1988 startade Bedege en serviceavdelning. Bedege AB marknadsfördes under perioden 1985-2000 under logotypen Butiksdatagården. Bedege är en förkortning av Butiksdatagården och Bedege har sedan 1985 varit det juridiska namnet.
Hos Bedege AB finns mångårig samlad kunskap om detaljhandelns krav och förväntningar. Detta blandas med nya, unga och kreativa tankar kring tekniska lösningar för att uppnå den optimala driftmiljön både i butik, som på kontor och lager.

Vi har alltid lagt stor vikt vid vår personals kompetens, professionalism och utvecklingsvilja. Vi tror också att bra medarbetare byggs upp genom att ge förtroende och skapa förutsättningar att våga, vilja och kunna. Det är säkert ett av skälen till att många har varit hos oss länge. Inom organisationen bygger våra värdegrunder på att vara professionella och uppriktiga i vårt arbete. Vi vill ha långa relationer med kunderna och få ett fullständigt förtroende för ett helomfattande förvaltningsåtagande. Genom att göra en bra initial leverans och sedan på ett kvalificerat och genomtänkt överlämnande till vår förvaltningsorganisation skapar vi en gemensam plattform för våra kunder att utvecklas med en stabil leverantör av kassa- och affärssystemslösningar. 

Varje kund har en förvaltningsansvarig vars uppgift är att förstå kunden och dennes verksamhet och vara ett bollplank och motor i att utveckla kundens verksamhet. Internt är den förvaltningsansvarige kundens företrädare, eller ambassadör om du så vill, där denna skall tillvara ta sin kundsintressen internt. Till detta har vi en kundspecialist för varje kund. Denna är väl insatt i kundens tekniska lösning men tillika verksamheten såklart. Därför råder det ett naturligt samarbete med den affärsmässigt ansvarig förvaltningsansvarige samt kundspecialisten som har ett tekniskt ansvar för kunden.