FÖRVALTNINGEN

En bra IT-lösning har en naturlig flexibilitet som gör att den kan utvecklas tillsammans med er kärnverksamhet. Därför är systemförvaltning och vidareutveckling samt funktionell och teknisk systemförvaltning en allt viktigare del i affärsverksamheten. När er verksamhet utvecklas ska en bra IT-lösning kunna utvecklas i symbios med verksamheten. På så sätt kan nyheter i tekniken skapa nytta på bästa sätt.


Men det unika i vår förvaltningslösning ligger inte endast i mjukvarulösningen i sig utan i vårt totala förvaltningsåtagande. Med ett omfattande support-, service- och depåpaket kan vi erbjuda ett komplett åtagande, varje dag hela året från tidig morgon till sen kväll.


När ett utvecklings- eller installationsprojekt är avslutat och beställaren godkänt leveransen överlämnas lösningen till förvaltningsorganisationen.


SERVICE


Bedege har en helt egen serviceverkstad "inhouse" och kan därför garantera snabb experthjälp av allra högsta nivå.DEPÅ


Genom att ha en färdig depå, kan vi förbereda väldigt mycket, detta ger våra kunder en unikt snabb och trygg butiksdrift.SUPPORT


Vi finns här för att säkerställa er butiksdrift, varje dag och året runt när du behöver ett stöd som mest.