INTEGRITETSPOLICY

BEDEGE AB


Behandling av personuppgifter


Syfte


Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.


Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Vilka personuppgifter behandlar vi


Uppgifter du lämnar i formuläret för kontakt (namn, telefonnummer, mailadress och företag). Detta lämnas efter att du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dessa uppgifter enligt nedanstående.

IP-adress (anonymiserad)
Vad använder vi personuppgifterna till


De uppgifter du lämnar i vårt kontaktformulär använder vi för att kunna kommunicera med dig. Vi sparar endast dessa uppgifter under den period det är nödvändigt.

De IP-adresser vi samlar in är data som anonymiseras samt aggregeras. Denna data använder vi för kunna undersöka demografisk data hos våra besökare, vilken vi använder för att kunna skapa ett bättre marknadsföringsinnehåll till våra besökare.
Vilka hanterar personuppgifterna


Bedege AB är ansvariga över personuppgifterna, och vi ger aldrig ut dessa till annan part utan godkännande. Personuppgifterna hanteras enligt gällande lagstiftning, och de av våra leverantörer som tillhandahåller våra IT-system ansvarar Bedege för att de i sin tur följer lagstiftningen med biträdesavtal.
Hur du gör invändningar och korrigerar eller raderar dina personuppgifter hos oss


Du har rätt att göra invändningar mot hanteringen av dina personuppgifter, samt begära att få dem ändrade eller raderade. För att göra detta kontaktar du vår personuppgiftsansvarige på roland.bogyo@bedege.se