Artikelhantering


Hantera artiklar, varianter och priser och allt som hör därtill

Skapa och underhåll artiklar smidigt och enkelt


Med LS Nav/LS Central skapar du artiklar centralt för alla olika plattformar, inklusive e-handel, lojalitetsapp och mobila enheter. Uppdatera enkelt priser, erbjudanden och kundrelaterad information centralt från huvudkontoret. Alla ändringar överförs automatiskt till alla kanaler så ofta som du bestämmer.

Bygg prishierarkier, t ex med olika priser i olika butiker, butiksgrupper eller e-handel.

Multipla artikelhierarkier


Förbättra dina möjligheter att söka efter artiklar och uppdatera artikelinformation. I LS Nav/LS Central kan alla artiklar kategoriseras baserat på en artikelhierarki i 3 nivåer samt obegränsat antal val av specialgrupper och attribut.

Detta ger dig snabbare och enklare åtkomst till information. Med hjälp av artikelgrupperingarna kan du också få hjälpa att skapa kassamenyer, rabatter samt rapporter.

Hantera storlekar och färger och andra varianter med upp till 6 dimensioner


Lösningen har ett avancerat stöd för att skapa och underhålla varianter för artiklar. Det går att ha hur många olika typer av variantstrukturer som helst och behöver du storleks- och färgbågar finns även det.

När du säljer i kassan kan du bara välja giltiga variantkombinationer.

Utökade erbjudanden och prisstyrning


Ha kontroll på dina erbjudanden och ge därmed dina kunder perfekt service. Lösningen stödjer flera typer av erbjudanden som t ex rabatterbjudanden, mängdrabatter och mix & match.

Erbjudanden kan triggas av särskilda artiklar eller artikelgrupper tillsammans med en stor mängd andra parametrar såsom medlemsskap, medlemsattribut, betalningsmedel, kuponger, transaktionsbelopp och mycket, mycket mer.

Importera artikeldata i bulk för att skapa och underhålla artiklar


Använd lösningens artikelimportfunktion för att importera artikelinformation på fil från dina leverantörer, oavsett vilket format leverantören använder. Det du importerat kan sedan användas för att skapa nya artiklar eller uppdatera befintliga. Artikelimportfunktionen hjälper dig att koppla ihop leverantörernas olika filtyper och filinnehåll med vad du behöver i systemet.