Lagerhantering


Se till att du har rätt varor i rätt volymer på plats i lager

Återanskaffning med fördelningsplanering


LS Nav:s/LS Centrals fördelningsplanering är mycket kraftfull och ger dig verktyg för att förbereda en säsong, planera inköp och bestämma hur du vill fördela varorna mellan olika butiker.

  • Planera inköpsprocessen
  • Fördela till butiker och kunder
  • Planera buffertvolymer

Systemet erbjuder manuell återanskaffning, vilket t ex är bra när man vill styra särskilda inköp till särskilda butiker. Automatisk fördelning kan  göras med två olika metoder, distribution per butik och distribution till distributionsgrupper baserat på t ex olika variantkombinationer.

Automatisk återanskaffning med prognos


Har du mer avancerade behov kan du använda LS NAV:s/LS Centrals automatiska återanskaffning med prognosstöd. Lösningen innehåller 5 olika metoder för att beräkna återanskaffnignsvolylmer. Det ger dig enklare hantering och säkerställer att rätt volymer finns av rätt artiklar i rätt butik eller lager.


Prognosfunktionaliteten ger dig möjlighet att ta hänsyn till trender i försäljningshistorik, säsongsavvikelser, helger som t ex påsk och andra årliga händelser. Systemet räknar fram säkerhetslager baserat på variationer i försäljning för att uppnå optimala lagernivåer.

Open-to-buy


Open-to-buy-funktionen hjälper dig att få kontroll över hur mycket kapital som är investerat i varor under en säljcykel. Använd detta tillsammans med fördelningsplanering för att få kontroll över tillgången av varor i butik. Du får också kontroll över skillnaden mellan hur mycket lager som behövs och hur mycket som faktiskt finns tillgängligt med hänsyn taget till varor i lager, lager i transit samt utestående order.