LS Nav/LS Central


Den kompletta detaljhandelslösningen för unified commerce med butik och e-handel

Minska kostnaderna och spara tid


Med LS Nav/LS Central kommer du att arbeta endast med en komplett plattform och som är helt integrerad, vilket sparar kostnader genom mindre administration av olika programvara och system. Samtidigt minskar du riskerna med förluster av nyckelkompetenser för dessa system samt eliminerar krångel med flera olika IT-system. Du kommer att:


 • Eliminera den tid du lägger på att anpassa data från olika källor
 • Eliminera inkonsekvens som leder till otillförlitlig finansiell data
 • Eliminera tappad försäljning på grund av fel lagervärden och fel prissättning

Säkra och förbättra dina marginaler


LS Nav/LS Central kommer att ge dig en bättre kontroll och överblick över din verksamhet genom ett antal moduler, vilka kommer att hjälpa dig:


 • Optimera din bemanning och därigenom kvaliteten på tjänsterna
 • Reducera kapitalbindning i varulager
 • Reducera förluster och bedrägeri
 • Reducera prissänkningar
 • Analysera dina leverantörers förmåga och prestanda
 • Nå dina resultatmål

Öka säljmöjligheter och kundlojalitet


LS Nav/LS Central hjälper och stöder dina strategier kring försäljning och marknadsföring som syftar till att attrahera nya kunder och locka dina befintliga genom:


 • Avancerad merförsäljning med rekommendation för att sälja rätt saker
 • Skräddarsydda lojalitets- och medlemskapsprogram
 • Erbjuda personliga erbjudanden och kampanjer
 • Hantera presentkort samt hantera fysiska och elektroniska kuponger
 • Aktivitetsplanering och bokning

Optimera ditt lager och påfyllning


Genom att hantera ditt lager på ett optimalt sätt, kan LS Nav/LS Central hjälpa dig:


 • Frigöra rörelsekapital
 • Lägre lagernivåer med upp till 35%
 • Minska arbetsbelastningen genom automatisering, då påfyllning kan göras automatiskt eller manuellt
 • Upptäcka låga lagernivåer
 • Upplev snabbare avkastning på investeringen (ROI)