Rapporter och analyser


Få en snabb översikt och analysera försäljningen med rapport- och analysstödet i LS NAV/LS Central

Försäljningsanalys


Följ upp verksamheten och hitta möjligheterna för att tjäna mer pengar. Vilka är dina 10 bäst säljande produkter? Vilka produkter har störst påverkan på försäljning av andra produkter? Det och många andra saker kan du få svar på genom det fina analysstödet som finns i LS NAV/LS Central.