Tjänster med kompetens -

säkra steg till hög kvalitet alla dagar om året

Bedeges utvecklingsarbete är en del av erbjudandet i det helhetsåtagande som Bedege erbjuder marknaden och är en central del inom såväl nyutveckling såsom en del av en aktiv förvaltning för befintliga lösningar.

Skräddarsydd projektmodell för utveckling av affärssystem och Microsoft Dynamics produkter

Flexibla rutiner för hantering av stora projekt såväl som    mindre uppdrag

Certifierade konsulter vilka är fast anställda inom alla relevanta områden:

             • Verksamhetskonsulter

             • Applikationskonsulter

             • Utvecklare

             • Projektledare

             • Arkitekter


Stöd från Microsoft och LS Retail i form av partnerprogram

Tillvarata kundens intressen

Filosofin i Bedeges utvecklingsarbete baseras på lyhördhet, professionalism och personlig återkoppling. För varje kund finns en utsedd person som har till uppgift att koordinera alla kundens aktiviteter kallad kundansvarig. Denne person kan kunden alltid vända sig till för frågor som gäller samtliga Bedeges åtaganden, allt från supportfrågor till nyutveckling. Den kundansvarige för varje kund har till sin hjälp en utpekad person från dels affärsområde Förvaltning och dels från affärsområde Konsult vilka har som uppgift att ta tillvara kundens intressen utifrån varje aspekt.

Projekt och uppdrag initieras via kundansvariga eller nysäljare som i samråd med kund kickar igång processen inom Bedege för att uppfylla kundens affärsmål.


Nära kunden i projekt

Samtliga projekt och uppdrag har en utsedd projektledare. Vid mindre uppdrag agerar respektive kundansvarig som projektledare. Vid större projekt utses en separat projektledare och då agerar den kundansvarige som styrgruppsmedlem för projektet. Projekten bemannas från affärsområde Konsult med relevanta kompetenser som utses för varje utvecklingsaktivitet. Grundprincipen Bedege utgår ifrån är att minst två personer skall vara delaktiga i varje uppdrag eller projekt för att få fördelen av att olika resurser utför programmering/konfigurering respektive testning.

Nära kunden varje dag

Vid projektavslut sker dels leverans/driftsättning med kund samt även ett överlämnande till Bedeges förvaltningsorganisation. Överlämningen till förvaltningen är en viktigt del för att även efter genomfört projekt kunna underhålla den levererade produkten i form av support, service och vidareutveckling. Bedege har sedan många år ett nära samarbete med Microsoft och LS Retail, bland annat i form av att vara den utsedda partnern som översätter LS Retails produkter till svenska. Partnerskapet ger även tillgång till Microsofts såväl som LS Retails resurser i form av support och produktutveckling. Bedege har erfarenhet från utveckling av integrationer mot olika stödsystem såsom bank och kreditkort- inlösare, webhandelslösningar och handdatorlösningar.