Kunskap -

säkra steg till hög kvalitet alla dagar om året

Bedeges kompetens är en av grundstenarna i det helhetsåtagande som Bedege erbjuder marknaden och är en central del inom såväl nyutveckling såsom en del av en aktiv förvaltning för befintliga lösningar. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling av vår personal genom både utbildning och praktiskt projektarbete.


Bygga ny kunskap

Vår filosofi är att bygga ny kunskap och detta gör vi med våra traineeprogram för både nyanställda och personer som arbetat inom andra delar av organisationen. Målet är personal med hög och relevant kunskap samt certifieringar inom de lösningar vi är experter på. Detta gäller alla vår olika konsultroller:


             • Verksamhetskonsulter

             • Applikationskonsulter

             • Utvecklare

             • Projektledare

             • Lösningsarkitekter


Partnerprogram

För att ytterligare stärka vår organisation och säkerställa att vi alltid kan leverera hög kompetens är vi en del av våra viktigaste leverantörers partnerprogram:

  • Microsoft
  • LS Retail

Erfarenhet och nytänkande

Bedeges konsulter representerar både lång erfarenhet av systemlösningar och olika verksamheter såväl som god spetskompetens men med kortare och smalare erfarenhet. Gemensamt för alla är att de alltid ser till kundens bästa för att hitta bästa möjliga lösning så kundens verksamhet kan stödjas på bästa sätt. Flera av våra konsulter har tidigare jobbat inom retail, både på butiksgolvet och i linjeorganisationen.

.

Filosofin i Bedeges utvecklingsarbete baseras på lyhördhet, professionalism och personlig återkoppling. För varje kund finns en utsedd person som har till uppgift att koordinera alla kundens aktiviteter kallad kundansvarig. Denne person kan kunden alltid vända sig till för frågor som gäller samtliga Bedeges åtaganden, allt från supportfrågor till nyutveckling. Den kundansvarige för varje kund har till sin hjälp en utpekad person från dels affärsområde Förvaltning och dels från affärsområde Konsult som har som uppgift att ta tillvara kundens intressen utifrån varje aspekt. Projekt och uppdrag initieras via kundansvariga eller nysäljare som i samråd med kund kickar igång processen inom Bedege för att uppfylla kundens affärsmål.


Grundprincipen Bedege utgår ifrån är att minst två personer skall vara delaktiga i varje uppdrag eller projekt för att få fördelen av att olika resurser utför programmering/konfigurering respektive testning.

Samtliga projekt och uppdrag har en utsedd projektledare. Vid mindre uppdrag agerar respektive kundansvarig som projektledare. Vid större projekt utses en separat projektledare och då agerar den kundansvarige som styrgruppsmedlem för projektet. Projekten bemannas från affärsområde Konsult med relevanta kompetenser som utses för varje utvecklingsaktivitet.