Projekt -

säkra steg till hög kvalitet alla dagar om året

När man skall implementera ett nytt kassa- och/eller affärssystem i sin verksamhet är det viktigt att man arbetar utifrån en väl utvecklad projektmetodik, med start från att Bedege gör sin första diagnos av projektet till driftsättning och slutligen går in i förvaltningen.

SureStep är en metodik speciellt framtagen för implementering av Microsoft Dynamics NAV.


Microsoft Dynamics Sure Step

Microsoft Dynamics Sure Step ger en komplett utvecklingsmetodik. Detta omfattar en balanserad projektledning och som har prövats i verkligheten för att därigenom bygga på ”best praxis”. Tillsammans med användarvänliga verktyg som hjälper till med att distribuera, migrera, konfigurera och uppgradera Microsoft Dynamics-produkter.

Microsoft Dynamics Sure Step är tillgänglig för en Microsoft-partner i syfte att minska risker och guida dig genom de uppgifter som är förknippade med distribution och konfiguration av Microsoft Dynamics-lösningar.


Projektmetodiken fungerar som en avancerad checklista med kontrollpunkter och är en trygghet genom projektets olika faser för att minimera otrevliga kallduschar och kostnader. Projektmetodikens faser ser du förenklade här bredvid, men du kan också se det hela i detalj via länken.


Samtliga projekt och uppdrag har en utsedd projektledare. Vid mindre uppdrag agerar respektive kundansvarig som projektledare. Vid större projekt utses en separat projektledare och då agerar den kundansvarige som styrgruppsmedlem för projektet. Projekten bemannas från affärsområde Konsult med relevanta kompetenser som utses för varje utvecklingsaktivitet.

Grundprincipen Bedege utgår ifrån är att minst två personer skall vara delaktiga i varje uppdrag eller projekt för att få fördelen av att olika resurser utför programmering/konfigurering respektive testning.

IT-projekt har generellt sett ett ganska dålig rykte, och i många fall är det helt förtjänat. Men IT-projekt generellt, och affärssystem i synnerhet, behöver varken bli långa, kostsamma eller något som endast är till för stora företag. IT ska vara ett hjälpmedel, och i affärssystemets fall ett hjälpmedel för att underlätta god kontroll med uppföljning, öka försäljning och effektivisera. Har du stött på några andra myter?


Eller håller du inte med ? Hör av dig!