Utveckling -

Vi kan det här med binära grejer riktigt bra

Utveckling med flexibilitet

Filosofin i Bedeges utvecklingsarbete baseras med utgångspunkt i en traditionell sekventiell systemutvecklingsprocess där man ser framåtskridandena som ett flöde genom olika faser: analys, design, utveckling, test med pilot, driftsättning och till sist underhåll i förvaltningsdelen. Men precis som i allt skapande sker det förändringar och genom den erfarenhet vi erhållit under alla år har Bedege en fungerande modell att kunna vara flexibel i sitt utvecklingsarbete.

 Utveckling med fokus på användare och ändamål

Vår grundtanke är att kunna skapa fungerande delleveranser av funktionalitet regelbundet enligt plan samt att idéer och metoder löpande utvärderas och förbättras. Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling eftersträvas genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare, andra resurser och projektledare. VI formulerar tidigt mål och visioner, istället för att arbeta mot hårda och detaljerade tekniska krav. Den detaljerade kravspecifikationen blir ett slutresultat av utvecklingsprojektet istället för ett ingångsvärde. Det synsättet utesluter inte verktyg och formella dokument, men som löser hellre oförutsedda problem under utvecklingsarbetet genom människor och kommunikation.


En annan central grundtanke är att minimera risken för att en stor del av ett system befinner sig i ett halvfärdigt läge och inte kan leverera nytta. Ett smidigt arbetssätt gör det möjligt för beslutsfattare att få ett bättre underlag inför beslut om att tillföra ytterligare resurser till ett projekt.


  • Bedeges arbetssätt är överskådligt och lätt att förstå, detta sparar tid för en projektgrupp.


  • Kostnadskontroll: projektet kan besluta i varje steg huruvida projektet ska startas, fortsätta, avslutas eller läggas på is. Ett projekt ska kunna återupptas med hjälp av de dokument som redan har gjorts.


  • Förändrande krav är välkomna beroende på var i processen man är för att undvika kvalitetsproblem.
  • Resursplanering eller upphandling kan göras mellan stegen med hjälp av tydlig kravspecifikation och design.


  • Det som levereras är testat och är kvalitetssäkrat. Mottagare av projektet och utvecklare arbetar tillsammans dagligen under hela projektet.